Monthly Archives: Αύγουστος 2012

Για την ιστορία

Η ιστορία αυτή ξεκίνησε την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου του 2011 όταν μία ομάδα συντρόφων καλέσαμε σε συνάντηση συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης που κρίναμε ότι ενδιαφέρονται για το εγχείρημα μίας ανοιχτής πολιτικής δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Κρίναμε ότι  η αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα (ΔΕΗ), οι ενεργειακές ανατιμήσεις (ρεύμα, βενζίνη, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και το ενδεχόμενο μίας απότομης αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης είναι ζητήματα που πρέπει να εισάγουμε στην πολιτική μας ατζέντα.

Αρχική μας επιδίωξη ήταν η οργάνωση εκδηλώσεων-συζητήσεων στους χώρους όπου δραστηριοποιείται η κάθε συλλογικότητα οι οποίες θα κοινωνικοποιούσαν το θέμα και θα έθεταν στοχεύσεις σε επίπεδο περιεχομένων και μορφών οργάνωση. Θεωρήσαμε ότι με αυτό τον τρόπο ίσως μπορούμε να κάνουμε ένασημαντικό βήμα στην σύνδεση των τοπικών και ταξικών κοινοτήτων που υπάρχουν και δημιουργούνται μέσα στην συστημική κρίση που διανύουμε. Η πρώτες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Σε ένα πρώτο επίπεδο η κίνηση αυτή είχε καινοτόμα χαρακτηριστικά που φάνηκε, από την μία μεριά, να εμπνέει εμάς ως υποκείμενα αλλά παράλληλα να έχει σημαντική απήχηση στον κόσμο των πλατείων (Τούμπα-πλατεία Αγ. Θεράποντα, Άνω Πόλη-πλατεία Κουλέ Καφέ και πλατεία Αγ. Αναργύρων). Επίσης, ως αντανακλαστικό, η κίνηση αυτή συνέπεσε με την γενικότερη κίνηση των «πλατειών» και αποτέλεσε ένα πόλο έλξης ανθρώπων που αναζητούσαν μία πιο δραστήρια και διεισδυτική κοινωνική μορφής οργάνωσης.

Αιχμές που θέσαμε ήταν οι εξής:

  • Η οργάνωση σε επίπεδο γειτονιάς
  • Η αμφισβήτηση του διαχωρισμού ενεργειακού παραγωγού και ενεργειακού καταναλωτή
  • Η συμβολή στην κυκλοφορία των αγώνων που άπτονται των ζητημάτων της ενέργειας
  • Το ξεσκέπασμα του μύθου της πράσινης ανάπτυξης
  • Η αναζήτηση μεθόδων ενεργειακής αυτοοργάνωσης
  • Οι  προοπτικές της δημιουργίας αυτόνομων δομών αγώνα κοινωνικής αναπαραγωγής σε σφαίρες κοινών όπως της στέγασης, υγείας, διατροφής, μεταφορές, εκπαίδευσης, ανατροφής παιδιών κ.α.

Η συνέχεια αυτής της προσπάθειας βρίσκει την εξέλιξή της σε ευρύτερες συλλογικοποιήσεις που δημιουργήθηκαν στις γειτονιές της Άνω Πόλης (Επιτροπή Δεν τη Βγάζω Άνω Πόλης, http://anopoli.espivblogs.net/) και της Τούμπας (Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Κατοίκων Τούμπας, http://τουμπα.gr/).

Κρίνεται ότι

  1. η στόχευση της «εξόδου» στο κοινωνικο πεδίο με περιεχόμενα και ιδέες που άπτονται των ζήτημάτων της καθημερινής ζωής θα συνεχίσουν να είναι σημαντικά και ότι κάθε κατατεθειμένη σχετική εμπειρία (π.χ. ρεύμα-χαράτσια) είναι σημαντική και επίκαιρη
  2. η πρόκληση του ξεπεράσματων των τοιχών που θέτει η επικράτηση των πολιτικών ταυτοτήτων  ενάντια και πέρα από κάθε μορφή τυπικής και άτυπης κομματική δομής παραμένει ανοιχτή

Το ιστολόγιο αυτό θα μείνει ανοιχτό για αρχειακούς λόγους.

Advertisements